REKONSTRUKCIJA

Kada je reč o rekonstrukciji objekata ona podrazuma dosta složenije radove u odnosu na adaptaciju ili sanaciju objekata i pre bilo kojih radova važno je imati sve dozvole za rad od strane državnih tj opštinskih institucija jer bez njih nije moguće raditi.
Uzimajući u obzir Zakon o planiranju i izgradnji objekata, firma Zidar rekonstrukciju objekata uvek izvodi u postojećem gabaritu i volumenu objekta, kojima se na taj način utiče na sigurnost i stabilnost objekta ali i menja konstruktivni element ili tehnološki proces.
Takodje možemo promeniti u potpunosti izgled objekta ali i povećati broj funkcionalnih jedinica.
Zidar je firma sa dugogodišnjim iskustvom takodje i u ovoj vrsti radova te ne prezamo da na svaki zahtev odgovorimo efikasno i u što kraćem roku.
Našom analizom i procenom određenog objekta nalazimo najbolju soluciju kada su rekonstrukcije u pitanju.
Nakon što utvrdimo sve tehničke i realne mogućnosti, na jedan unapređen i bezbedan način gradnje, podižemo nivo starog objekta na viši nivo.

AKO ŽELITE SARADNJU
ILI IMATE PITANJA

KONTAKTIRAJTE NAS
SEDIŠTE FIRME
Radujevački put bb, 19300 Negotin
Tel: 019/544090
Mail: zidarng@gmail.com
PREDSTAVNIŠTVO
Južni bulevar 1A, 11000 Beograd
Tel: 011/2440524, 2440528
Mail: office@zidar.co.rs