PROJEKTOVANJE

Projektovanju pristupamo pre svega vodeći računa o potrebama naših naručilaca i klijenata.
Projektujemo stambene, javne i poslovne objekte.
Najpre sa investitorom obidjemo lokaciju i upoznamo se sa njenim karakteristikama i osobenostima. Zajedno pristupamo izradi i definisanju projektnog zadatka i nameni objekta na osnovu kojih krećemo u stvaranje prvih skica i idejnih rešenja.
Zatim, pribavljamo katastarsko- topografski plan, Izvod iz katastra vodova, Kopiju plana, izradjujemo geološki elaborat koji daje analizu karakteristika tla na kom se predvidja gradnja budućeg objekta.
Svaki projekat se prilagodjava nameni i zahtevima lokacije i postavljenim urbanističkim parametrima ali težimo da zadovoljimo kako estetske tako i oblikovane zahteve.
Posebnu pažnju posvećujemo primeni ekoloških mera, protivpožarnih mera i energetskoj održivosti objekata.
Na taj način najbolje brinemo o bezbednosti korisnika naših objekata.
Dakle, pribavljamo kompletnu tehničku dokumentaciju ali sprovodimo i procenu projekta kroz sve faze njegove realizacije a sve u skladu sa urbanističkim planiranjem i adekvatnim projektantskim nadzorom.
Kao rezultat dugogodišnjeg rada iza firme ZIDAR postoji niz objekata i puno zadovoljnih klijenata.

AKO ŽELITE SARADNJU
ILI IMATE PITANJA

KONTAKTIRAJTE NAS
SEDIŠTE FIRME
Radujevački put bb, 19300 Negotin
Tel: 019/544090
Mail: zidarng@gmail.com
PREDSTAVNIŠTVO
Južni bulevar 1A, 11000 Beograd
Tel: 011/2440524, 2440528
Mail: office@zidar.co.rs